Maklumat Peribadi

15/01/2012 14:34

Nama Penuh                          :     AZMAN BIN JUSOH                   

No. Kad Pengenalan Lama      :     A 1938282

No. Kad Pengenalan Baru       :     710321 - 06 – 5283

Tarikh Lahir                            :     21hb Mac 1971

Tempat Lahir                          :     Kuantan, Pahang

Jantina                                  :     Lelaki

Agama                                  :     Islam

Status Perkahwinan               :     Berkahwin

Jawatan Sekarang                  :     Pensyarah IPG

Alamat Pejabat                      :     IPG Kampus Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

Jabatan                                 :     Sains/Penyelidikan dan Inovasi Keguruan

No. Telefon ( Pejabat )            :     04 - 4218621         No. Fax ( Pejabat )        :    04 – 4218285

Email                                    :     azman8799@yahoo.com         No. HP        :    019 - 4784505

Tarikh Lantikan Pertama   :     1hb Ogos 1995           Tarikh Sah Jawatan :  1hb Ogos 1998