Online Workshop:

Menyediakan khidmat online workshop kepada pelajar peringkat Ijazah, Sarjana dan PhD dalam aspek penyelidikan berikut:

  • Penyediaan fail pengkalan analisis data SPSS.
  • Panduan untuk memilih item akhir soal selidik menggunakan analisis statistik.
  • Panduan untuk meningkatkan nilai alpha Cronbach soal selidik melalui analisis statistik.
 

Sebarang pertanyaan untuk mendapatkan perkhidmatan online workshop - sila hubungi 019-4784505 atau email azman8799@yahoo.com.