Kursus Dihadiri:

21-24 Jan 02’

Kursus Mentoring Praktikum Khas di SMA Baling, Kedah. Anjuran Jabatan Ilmu Pendidikan dan Unit LDP, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sg. Petani, Kedah.

13 April 2002

 

Kursus dan bengkel “Teaching Physics with magic show and toys”  di SEAMEO Hall, SEAMEO-RECSAM, Pulau Pinang.

15-18 Mei 2002

Kursus “Pembinaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bestari” di Hotel Putra Palace, Kangar, Perlis. Anjuran Unit LDP, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sg. Petani, Kedah.

14-17 Julai 02’

Kursus “Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran” di Hotel Permai Park Inn International, Kuala Terengganu, Terengganu. Anjuran Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

22-23 Ogos 02’

Kursus “Multi Literasi” di Hotel Tiara, Langkawi, Kedah. Anjuran Jabatan Bahasa Inggeris dan Unit LDP, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sg. Petani, Kedah.

22-27 Sept 02’

Kursus “Intel Teach to the Future” di Hotel Vistana, Penang. Anjuran Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

16-20 Dis 02’

Kursus “Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Bestari” di Hotel Sri Malaysia, Sepang, Selangor. Anjuran Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

6-31 Jan 2003

Kursus “CCWB-MTDP: Professional Development Course for Malaysian Trainers in Science” di SEAMEO-RECSAM, Penang. Anjuran Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Bank Dunia.

27-30 Mac 03’

Kursus “Kejurulatihan bowling untuk pensyarah maktab perguruan” di Hotel Sri Malaysia, Johor Baharu. Anjuran Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

7-11 April 2003

Kursus “Orientasi Semakan Kurikulum Sains (Semakan) Tingkatan 2” di Hotel Federal, Kuala Lumpur. Anjuran Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

16-17 Sept 03’

Kursus “Penggunaan Bahan Pembelajaran Kendiri” di Institut Perguruan Darul Aman, Kedah. Anjuran Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

29 – 4 Okt 03’

Kursus “Induksi Untuk Pensyarah Baru” di Hotel Quality, Shah Alam, Selangor. Anjuran Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

7-13 Jan 04’

Kursus “Pre-Departure Orientation” di Hotel Impiana, Kuala Lumpur. Anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia.

3-27 Feb 04’

Kursus “Friendship Programme For 21st Century” di Jepun. Anjuran Jabatan Perkhidmatan Awan dan Japan International Cooperation Agency, JICA.