Pengalaman Pengurusan:

1995 – 1999

 

Setiausaha Peperiksaan, SMK Jengka Enam, 26400 Bandar Jengka, Pahang.

  • Mengurus hal-hal berkaitan dengan peperiksaan PMR, SPM dan peperiksaan dalaman SMKJ6.

1995 – 1999

 

Ketua Panitia Fizik dan Sains, SMK Jengka Enam, 26400 Bandar Jengka, Pahang.

  • Mempengerusikan mesyuarat dan merancang program untuk peningkatan dan kemajuan pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Fizik.

1998 – 1999

Guru Data Sekolah, SMK Jengka Enam, 26400 Bandar Jengka, Pahang.

  • Mengurus dan mengemaskini segala data yang berkaitan dengan staf dan guru di SMKJ6.

2002 - 2004

Penolong Pegawai Dokumen, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

  • Membantu maktab dalam mengurus dokumen berkaitan dengan ISO.

2003 - 2004

Penyelaras KPLI Sekolah Rendah, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

  • Menyelaras program “School Based Experience” dan Kerja Kursus untuk pelatih KPLI Sains Sekolah Rendah.

2005 - 2006

Ketua Unit Disiplin dan Rekod HEP, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

  • Mengurus hal-hal berkaitan disiplin, rekod dan pendaftaran pelajar.
2011 - 2012

Penyelaras Program Pensiswazahan Guru (PPG), IPG Kampus Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

  • Menyelaras pelaksanaan Program Pensiswazahan Guru (PPG) di IPG Kampus Sultan Abdul Halim.
Apr - Dis '12

Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan, IPG Kampus Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

  • Mengurus dan melaksanakan program yang dirancang oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan.

 

Apr - Dis '12

Penyelaras / Setiausaha Seminar Penyelidikan Zon Utara 2012, IPG Kampus Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

  • Menyelaras dan melaksanakan Seminar Penyelidikan Zon Utara dengan kerjasama IPG Zon Utara dan IPGM.