Pengalaman Pengajaran:

1995 – 1999

Guru Mata Pelajaran Fizik dan Sains, SMK Jengka Enam, 26400 Bandar Jengka, Pahang.

 • Mengajar mata pelajaran Fizik KBSM Tingkatan 4  dan 5.
 • Mengajar mata pelajaran Sains KBSM Tingkatan 3, 4 dan 5.

 

Jun - Okt 99’

Pensyarah Sambilan Fizik, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Cawangan Jengka, Pahang.

 • Mengajar Fizik dan mengendalikan amali Fizik kepada pelajar-pelajar Kursus Sains Asas UiTM Cawangan Jengka, Pahang.

 

1999 – 2000

Pemeriksa Fizik SPM Kertas 2 – Kod 4531/2, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur.

 • Menyemak dan memeriksa jawapan calon SPM bagi mata pelajaran Fizik Kertas 2.

 

Feb - Jun 01’

Pengajar Sambilan (Penyelia Praktikum PJJ), Pusat Pengajian Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

 • Menyelia dan membuat penilaian ke atas sesi praktikum guru PJJ  USM bagi negeri Pahang.

 

2002 – 2004

Pensyarah Kursus KPLI, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Mengajar tajuk “Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains” untuk pelatih KPLI Sekolah Menengah.
 • Mengajar tajuk “Planning Instruction in Primary Science” untuk KPLI Sekolah Rendah.
 • Mengajar tajuk “Laboratories Management and Organization” untuk KPLI Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah.

 

2002 -2004

Pensyarah Kursus KDPM, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Mengajar tajuk “Pengukuran dan Gerakan” untuk pelatih KDPM Pengajian Sains.
 • Mengajar tajuk “Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains” untuk pelatih KDPM dan KSPK.

 

2002 - 2003

Pensyarah Kursus Bestari, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Mengajar tajuk “Contextual Learning” untuk peserta kursus bestari.

 

2002 - 2004

Pensyarah Penasihat GERKO, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Mengurus dan merancang pelaksanaan GERKO Ping Pong untuk KPLI dan KDPM.

 

2003 - 2004

Penyelaras KPLI Sekolah Rendah, Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Menyelaras program “School Based Experience” dan Kerja Kursus untuk pelatih KPLI Sains Sekolah Rendah.

 

2006 - 2009

Menyambung pelajaran ke peringkat PhD di Universiti Sains Malaysia dalam bidang Pendidikan Fizik.

 • Menjalankan kajian mengenai "Kesan strategi padanan instruksi ke atas persekitaran pembelajaran Fizik, konsep kendiri akademik dan efikasi kendiri pelajar dalam mata pelajaran Fizik". Tesis diserahkan kepada PPIP, USM.

 

2009 - 2010

Pensyarah Kursus AS2501(D)R, IPG Kampus Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Mengajar kursus Pendidikan Alam Sekitar, AS2501(D)R kepada kumpulan KPLI 1A/1B/1C/1D/1E dan KEMAS - 4B.

 

Tahun 2010

Pensyarah Kursus SCE3111, IPG Kampus Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Mengajar kursus SCE3111 - Evaluation in Science Teaching kepada kumpulan PISMP - P6E.

 

Pensyarah Kursus SCE3104, IPG Kampus Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Mengajar kursus SCE3104 - Primary Science Curriculum and Pedagogies kepada kumpulan PISMP - P2K.

 

Tahun 2011

Pensyarah Kursus SN2501E(R), IPG Kampus Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Mengajar kursus SN2501E(R) - Planning Instruction in Science kepada kumpulan KPLI - 1A.

 

Pensyarah Kursus SCE3102, IPG Kampus Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Mengajar kursus SCE3102 - Children Learning in Science kepada kumpulan PISMP - P1K.

 

Pensyarah Kursus SCE3111, IPG Kampus Sultan Abdul Halim, 08000 Sungai Petani, Kedah.

 • Mengajar kursus SCE3111 - Evaluation in Science Teaching kepada kumpulan PISMP - P6G.